On tu vulguis !!

Bicimissatgeria

Servei destacat

COOPDEPEDAL, concebem la bicicleta com una eina i un instrument professionalitzador, amb un alt potencial de canvi personal i social. Els mòduls de Bicimissatgeria i Ciclo-logística i de mecànica de bicicletes estan plantejats d’una manera progressiva. Les primeres sessions parteixen de conceptes bàsics que es van ampliant i elevant pel que fa a la dificultat. Al mateix ritme, el curs evoluciona de la pràctica en grup a la realització d’exercicis individuals per posar en pràctica els coneixements assolits. En últim lloc, també hi ha un procés evolutiu a mesura que avancen les sessions pel que fa als entorns i situacions reals. En l’apartat de bicimissatgeria, els participants acabaran el curs, executant tasques i processos reals, interactuant de forma vivencial amb clients reals i efectuant serveis de missatgeria en bicicleta de manera individual.